Regulamin Akcji Promocyjnej

1. Niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej obowiązuje wszystkich korzystających z akcji promocyjnej nieodpłatnego wstępu dla dzieci do lat 12 (zwanych dalej „Odwiedzającymi”) wydarzenia „MagicShock – Festiwal Magii” (zwane dalej „Wystawa”), organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez GTP Flaming Group Sp. z o.o. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, KRS 0000916884, NIP: 5252873227 (zwaną dalej „Organizatorem”).

2. Nieodpłatny wstęp na Wystawę w ramach akcji promocyjnej jest możliwy wyłącznie z oryginalną ulotką promocyjną "Bilet dla dziecka do lat 12 gratis", dostarczoną przez Organizatora. Jedna ulotka umożliwia wstęp dla jednego dziecka do lat 12, wyłącznie jednego dnia. Zapewnia wstęp analogiczny do możliwości tzw. biletu ulgowego (zachęcamy do zapoznania się z ogólnym regulaminem wydarzenia dostępnym tutaj). W przypadku chęci skorzystania z akcji promocyjnej, dziecko jest zobowiązane okazać odpowiedni dokument potwierdzający jego wiek (np. legitymację szkolną).

3. Wstęp na teren Wystawy, korzystając z akcji promocyjnej, możliwy jest tylko z dorosłym, prawnym opiekunem dziecka.  Korzystając z możliwości nieodpłatnego wstępu dla dzieci do lat 12, na każdą dwójkę dzieci musi przypadać minimum jeden dorosły opiekun. Opiekun zobowiązany jest posiadać własny (zakupiony) bilet wstępu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wpuszczania na teren Wystawy kolejnych Odwiedzających korzystających z akcji promocyjnej, jeśli w danym czasie liczba osób przebywających na terenie Wystawy przekracza dopuszczalny limit lub wymagają tego względy bezpieczeństwa. Odwiedzający korzystający z akcji promocyjnej nie może z tego powodu kierować żadnych roszczeń względem Organizatora. Posiadanie ulotki - "biletu" z niniejszej akcji promocyjnej nie gwarantuje wstępu na wydarzenie w przypadku przekroczenia limitu odwiedzających.

5. Podczas zwiedzania Wystawy należy stosować się do uwag i zaleceń przedstawicieli Organizatora.
GTP FLAMING GROUP SP. Z O.O. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP: 5252873227, KRS:
0000916884 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

6. Uczestnictwo w wydarzeniu (Wystawie) jest dobrowolne, a wejście na ich teren oznacza akceptację niniejszego Regulaminu Akcji Promocyjnej oraz ogólnego Regulaminu w całości oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych przy rejestracji danych osobowych do celów organizacji Wystawy oraz dla potrzeb
marketingowych Organizatora.

7. Program Wystawy określony jest w agendach udostępnianych na stronie internetowej www.magicshock.pl w zakładce Harmonogram. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
Programu Wystawy do momentu jej zakończenia bez podania przyczyny.

8. Zmiana terminu lub miejsca Wystawy, ani zmiany w programie Wystawy, o których mowa powyżej, są dla Stron wiążące i nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych
wobec Organizatora.

9. Ulotka - "bilet wstępu dla dzieci do lat 12" nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymianie na gotówkę, nie może z niego być wydana reszta. Niezgodne z regulaminem jest jego jego jakiekolwiek zbywanie, wymiana lub sprzedaż.